GWIN Đối tác hợp tác

Tham gia chương trình đại lý của GWIN bạn không cần đầu tư vốn, không mất lệ phí và không có rủi ro gì. ( Gwin sẽ hỗ trợ các kênh thanh toán an toàn và hợp pháp cho quý đại lý )

Hợp tác linh hoạt theo thỏa thuận 2 bên, thanh toán nhanh gọn an toàn đúng hẹn

Tỷ lệ chiếc khấu hoa hồng hấp dẫn lên đến 60%

Đội ngũ chuyên viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp thân thiện sẽ hỗ trợ các đại lý 24/7, 365 ngày không nghỉ.

GWIN trả hoa hồng cho đại lý dựa trên tổng số tiền lợi nhuận ròng từ thành viên dưới tuyến của đại lý.

Bảng hoa hồng của GWIN:

Tổng thua ròng của thành viên ( VND ) Tổng số thành viên hoạt động Tỷ lệ hoa hồng
1 - 100,000 >=5 40%
100,001 - 1,000,000 50%
1,000,001 Trở lên 60%
Ưu đãi hỗ trợ đại lý: Gwin sẽ hỗ trợ đại lý 2TR/tháng cho 1 website quảng bá (Nếu đại lý có website)

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN NHẬN HOA HỒNG

1. Hoa hồng đại lý được tính như sau:

HOA HỒNG = LỢI NHUẬN RÒNG (DOANH THU - PHÍ HÀNH CHÍNH - 10% PHÍ SẢN PHẨM) X PHẦN TRĂM HOA HỒNG
- DOANH THU: Là tổng số tiền khách dưới tuyến đại lý thua cược.
- PHÍ HÀNH CHÍNH: Là tổng các loại phí để mời khách hàng trải nghiệm như phí khuyến mãi, hoàn trả, Phí ngân hàng vv..

- PHẦN TRĂM HOA HỒNG: 60%

Ví dụ:

- Đại lý A trong chu kỳ tính hoa hồng có 5 thành viên hoạt động có:
  • DOANH THU là 1,200,000,000 VND
  • Phí khuyến mãi nạp, hoàn trả, Phí ngân hàng là 200,000,000 VND.
  • Phí sản phẩm 1,200,000,000 X 10% = 120,000,000 VND
- LỢI NHUẬN RÒNG = DOANH THU - PHÍ HÀNH CHÍNH - PHÍ SẢN PHẨM
= 1,200,000,000-200,000,000-120,000,000=880,000,000 VND
- HOA HỒNG = LỢI NHUẬN RÒNG X PHẦN TRĂM HOA HỒNG

= 880,000,000 X 60% = 528,000,000 VND

2. Thành viên hoạt động là thành viên có tổng cược hiểu quả >=5,000,000 VND

3. Tiền hoa hồng sẽ được thanh toán sau ngày 8. Chuyên viên đại lý của GWIN sẽ liên hệ với các đại lý để đối chiếu các số liệu liên quan. Sau khi đã đối chiếu xong, bộ phận tài vụ sẽ chuyển tiền đến số tài khoản ngân hàng (Hoặc các phương thức thanh toán an toàn khác như USDT ) mà đại lý đã xác nhận trước đó

4. 4.Nếu Lợi Nhuận nhỏ hơn 0 (lợi nhuận bị âm), thì sẽ bảo lưu cộng dồn số lợi nhuận âm này vào các chu kỳ sau cho đến khi có Lợi nhuận là số dương đủ điều kiện thanh toán HOA HỒNG ĐẠI LÝ thì đại lý tiếp tục được xét nhận hoa hồng bình thường.

5. Nếu đại lý có Lợi Nhuận trong chu kỳ hiện tại nhưng không đạt tối thiểu 5 thành viên hoạt động thì hoa hồng này sẽ bị xoá về 0.

6. Nếu đại lý có hành vi gian lận như chạy chỉ tiêu hoặc tự tạo tài khoản đánh 2 bên để trục lợi thì công ty có quyền khóa tài khoản đại lý và hoa hồng (nếu có) sẽ bị xóa về 0.

--------------------
Quý Đại Lý vui lòng gửi thư qua địa chỉ "[email protected]" và cung cấp các thông tin sau để đăng ký đại lý:
- Họ & tên:
- Số điện thoại liên hệ:
- Zalo:
- Telegram:
- Skype:
- Email:
- Trang web quảng bá ( nếu có ):